Chuyên viên quản lý dự án (PMP) là một chỉ định chuyên nghiệp. Nó được công nhận trên phạm vi quốc tế được cung cấp bởi Viện quản lý dự án (PMI). Tính đến tháng 3 năm 2018 đã có 833.025 cá nhân được chứng nhận PMP hoạt động. Và nó có 286 chương được điều lệ trên 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu và trở thành 1 trong số đó không?

Tham chiếu

Mỗi một câu hỏi kiến thức trong đề thi PMP có 4 phương án trả lời. Chúng được tham chiếu đến ít nhất 2 nguồn sách chuẩn hoặc các nguồn quản lý dự án khác. Hầu hết các câu hỏi kiến thức quản lý dự án đều đề cập trong tài liệu PMBOK. Hiện tại PMBOK đã có ấn bản thứ sáu và được phát hành trong năm 2018. Và kỳ thi đã thay đổi vào tháng 3/2018 để phù hợp nội dung cập nhật trong tài liệu PMBOK.

Quy trình quản lý dự án thể hiện một vòng đời dự án có năm nhóm quy trình:

 • Bắt đầu.
 • Lập kế hoạch.
 • Thực hiện.
 • Giám sát và kiểm soát.
 • Đóng dự án.

Và bao gồm tổng cộng 49 quy trình.

Tương đương với 5 nhóm quy trình này là 10 kiến thức quản lý dự án:

 • Tích hợp dự án
 • Phạm vi dự án
 • Tiến độ dự án
 • Chi phí dự án
 • Chất lượng dự án
 • Tài nguyên dự án
 • Truyền thông dự án
 • Rủi ro dự án
 • Đấu thầu dự án
 • Quản lý các bên liên quan đến dự án

Các quy trình này được mô tả bằng các đầu vào, công cụ, kỹ thuật và các đầu ra. PMBOK cũng nhấn mạnh sự tương tác và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhóm quá trình khác nhau. Đầu ra từ một quy trình có thể được sử dụng đầu vào của một hoặc nhiều quy trình khác.

Mục đích

Các nhà quản lý dự án PMP làm việc cùng nhau sẽ cải thiện tỷ lệ thành công của các dự án.

Tháng 12 năm 2005, chứng chỉ PMP ở vị trí số 7 trong số 10 chứng chỉ IT tốt nhất ZDNet đánh giá. Năm 2012, chứng chỉ PMP được xếp hạng là chứng nhận hàng đầu của CIO. Năm 2015, chứng chỉ PMP được xếp hạng số 4 của Global Knowledge, sau 3 chứng chỉ Bảo mật

Quy trình thi lấy chứng chỉ PMP

Mạng lưới toàn cầu của các trung tâm kiểm tra Prometric cung cấp kỳ thi PMP trên máy tính. Họ cũng cung cấp phương án thi trên giấy cho các địa điểm không có trung tâm kiểm tra Prometric gần đó. Bài kiểm tra bao gồm 200 câu hỏi. Trong đó có 25 câu hỏi có mục đích thăm do và không được tính vào điểm thi. Prometric tính toán điểm số dựa trên 175 câu hỏi còn lại. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có một câu trả lời đúng và ba câu trả lời sai.

Các ứng cử viên làm bài kiểm tra  trên máy tính sẽ nhận được kết quả của họ ngay sau khi hoàn thành bài thi. PMI đánh giá mức độ thành thạo trong mỗi nhóm quy trình quản lý dự án ở 4 cấp độ. Xếp theo từ mức cao đến thấp: trên mức yêu cầu, đạt mức yêu cầu, dưới mức yêu cầu và cần cải thiện. Nếu các thí sinh có điểm số ở cấp độ trên yêu cầu, đạt mức yêu cầu thì sẽ nhận được chứng chỉ PMP thường trong vòng 4 tuần.

Các nhận định cho rằng các lĩnh vực kiến ​​thức khó nhất của kỳ thi PMP có thể là quản lý chất lượng, quản lý tích hợp và quản lý tiến độ.

Tài liệu PMBOK

Viết tài liệu là một quá trình liên tục tại PMI. Họ định kỳ bổ sung thêm các câu hỏi mới và loại bỏ các câu hỏi cũ. Các nhà biên soạn sử dụng các tiêu chí bài kiểm tra PMP để xác định nội dung và tài liệu tham khảo (văn bản hoặc tiêu chuẩn quản lý dự án) để xác minh tính chính xác.

Điều kiện cần

Thí sinh phải hoàn thành bằng tốt nghiệp cao đẳng và trải qua 7.500 giờ kinh nghiệm thực hành kiến thức. Hoặc bằng cử nhân và trải qua 4.500 giờ kinh nghiệm thực hành kiến thức. Bạn phải có 35 giờ tham gia khóa học về kiến thức quản lý dự án của PMI thông qua các cơ sở giáo dục được PMI thừa nhận. Bạn nộp đơn xin thi, hồ sơ kiểm chứng về giáo dục và kinh nghiệm được thực hiện trực tuyến trên trang web của PMI.

Yêu cầu chứng chỉ liên tục

Để duy trì chứng chỉ PMP bạn phải tích luỹ tối thiểu 60 PDU trong vòng ba năm kể từ ngày bạn có chứng chỉ PMP. Việc tích lũy PDU từ các hoạt động như nghiên cứu, viết bài, nói về các chủ đề liên quan đến quản lý dự án hoặc tham gia toàn thời gian trong quản lý dự án. Người có chứng chỉ có thể tích lũy PDU để duy trì chứng chỉ của mình thông qua các chương trình đào tạo chính thức.

Trên đây là những thông tin chung cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu về chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp PMP. Còn nhiều điều nữa mà tôi có thể chia sẻ và đồng hành cùng các bạn.