Quản lý thời gian là công việc một ưu tiên cao của chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp dành nhiều thời gian hơn cho các nhiệm vụ tạo thu nhập. Và ngược lại dành ít thời gian hơn cho các nhiệm vụ sản xuất. 

1. Tập trung vào việc tạo thu nhập

Tao thu nhap

Phân tách các nhiệm vụ của bạn thành hai danh sách riêng biệt. Một là những công việc tạo ra thu nhập. Và hai là những công việc còn lại.  Bạn cần thiết lập một hệ thống giúp bạn dành đúng thời gian để thực hiện các nhiệm vụ tạo thu nhập. Đồng thời dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ khác.

2. Đặt mục tiêu

Dat muc tieu

 Bạn không thể có hơn 24h mỗi ngày, nhưng bạn có thể quản lý thời gian của mình. Liệt kê các mục tiêu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng được viết ra rất rõ ràng. Điều này là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý thời gian hiệu quả. Nếu bạn không biết những gì cần phải làm và những gì bạn đang làm việc hướng tới thì bạn sẽ chỉ loanh quanh. Mục tiêu kinh doanh cuối cùng của bạn là gì? Mục tiêu nào bạn muốn thực hiện trong năm nay? Các bước mà bạn cần phải làm để đạt được mục tiêu cho năm nay là gì? Mục tiêu đó có cho phép bạn tiến gần hơn đến mục tiêu kinh doanh cuối cùng của mình không?

3. Tạo một kế hoạch

lap ke hoach

Một bí quyết thành công quản lý thời gian khác là các chủ doanh nghiệp cần ghi ra một kế hoạch. Giống như việc bạn cần một bản đồ để thực hiện một chuyến đi xuyên quốc gia. Bạn cần một kế hoạch để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Cách tốt nhất để tạo ra một kế hoạch chính xác và khả thi là bắt đầu với mục tiêu cuối cùng sau đó hoạch định ngược lại điểm bắt đầu. Thực hiện kế hoạch không chỉ giúp bạn đạt được mục tiêu mà còn giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả. 

4. Lên lịch trình mọi thứ

Lich trinh

 Bạn có thể đã có tất cả các bí mật thành công về quản lý thời gian đã được viết ra và lên kế hoạch. Nhưng nếu không tạo ra một lịch trình thì bạn không thể nắm bắt thời gian một cách hữu ích. Việc tập trung vào các nhiệm vụ tạo thu nhập, đặt mục tiêu và lên kế hoạch hành động là điều bắt buộc. Để quản lý thời gian, việc còn lại là bạn lên lịch mọi thứ. Lịch trình có thể được điều chỉnh, nhưng bạn chỉ nên sắp xếp lại khi xuất hiện những lý do thực sự quan trọng và khẩn cấp. Khi đó bạn sẽ thấy mình có nhiều thời gian hơn. Nó sẽ đủ cho doanh nghiệp của bạn, cũng như với gia đình và bạn bè của bạn.

5. Theo dõi kết quả

Checklist

 Khi bạn tạo một kế hoạch hành động và bắt đầu thực hiện nó. Bạn hãy theo dõi kết quả để xem các mục tiêu bạn đặt ra để thực hiện có đạt hay không. Nếu bạn không thấy kết quả mà bạn muốn, hãy làm lại từng khía cạnh của mục tiêu và kế hoạch của bạn. Đánh giá lịch của bạn để đảm bảo bạn tận dụng tối đa mỗi ngày.