Phạm Hải là chuyên gia affiliate marketing. Anh ấy đã tạo nguồn thu nhập thụ động ổn định từ công việc này. 

Tôi rất tâm đắt với câu nói của anh ấy “Làm thế nào để tôi có nguồn thu nhập thụ động ngay cả khi đang ngủ để tôi có nhiều thời gian giành cho gia đình, cho con cái nhiều hơn?”

Tôi đã học anh ấy và đang thực hiện công việc affiliate marketing. Anh ấy là người anh tuyệt vời của tôi. Anh đã hướng dẫn tôi rất cụ thể về cách làm.

Ngoài ra, anh còn là tấm gương tích cực cho mọi người về chạy bộ.  

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết của anh bằng cách click vào đây Phạm Hải – Chuyên gia affiliate marketing