Bất kỳ dự án kinh doanh, xây dựng, marketing, phát triển phần mềm công nghệ, hoặc thậm chí dự án về sức khỏe cộng động phi tài chính, … cũng đều cần nhân sự để thực thi công việc. Vấn đề quản lý nhân sự là cần thiết để nâng cao hiệu quả và đảm bảo cho dự án thành công. Dưới đây là các bước quy trình để quản lý nhân sự.

Kế hoạch quản lý nhân sự

Việc đầu tiên chúng ta cần một kế hoạch quản lý nhân sự thật cụ thể và rõ ràng. Quá trình này xác định và mô tả về các vai trò từng nhân sự trong đội nhóm, trách nhiệm, kỹ năng cần thiết, các mối quan hệ báo cáo, và lập kế hoạch bố trí quản lý nhân viên

Các yếu tố cơ bản cho sự thành công

 • Chọn đúng người
 • Giao đúng việc
 • Thiết lập đúng tổ chức
 • Sử dụng đúng quy trình, công cụ và kỹ thuật

Hướng dẫn về cách xác định nguồn nhân lực, bố trí nhân viên, quản lý, kiểm soát

 • Vai trò và trách nhiệm: Ai làm gì? Ai quyết định gì? Quyết định đến đâu?
 • Thiết lập sơ đồ tổ chức: biểu đồ hiển thị các thành viên của đội nhóm và các mối quan hệ công việc của họ
 • Kế hoạch quản lý nhân viên: mô tả các thành viên trong đội nhóm được giao các chỉ tiêu về công việc, thời gian, doanh thu, lợi nhuận …
 • Kế hoạch tuyển dụng nhân viên, lịch nguồn lực, kế hoạch bố trí nhân viên, kế hoạch đào tạo, công nhận và khen thưởng, tính tuân thủ và an toàn lao động
Mô hình đội nhóm điển hình
Sơ đồ tổ chức một dự án xây dựng điển hình. Nguồn: PMI

Trách nhiệm quản lý

 • Quá trình này làm cho mục tiêu công việc được thực hiện thông qua con người
 • Bằng cách làm việc đúng cách (doing the things right): để đạt hiệu quả
 • Thông qua một loạt các hoạt động, quyết định và hành động hướng tới kết quả cuối cùng
 • Cảm thấy bị thách thức bởi sự phức tạp. Tuy nhiên, bạn nên nhớ đơn giản là chìa khóa của sự thành công. Vì vậy, hãy đơn giản hóa những vấn đề cực kỳ phức tạp mà bạn sẽ gặp phải trong quá trình thực thi.

Trách nhiệm lãnh đạo

 • Quá trình này cung cấp tầm nhìn để cho mọi người hoàn thành công việc
 • Bằng cách làm đúng việc (doing the right things) : để có kết quả
 • Cảm thấy thách thức của biến đổi
Quản lý nhân sự đội nhóm

Xây dựng và phát triển đội nhóm

Mời các bạn xem tiếp bài viết số 2 về xây dựng và phát triển đội nhóm ở trang tiếp theo. Bằng cách click vào đây.