Sau khi bạn xây dựng xong đội nhóm, mọi người bắt đầu công việc theo sự phân công và hướng dẫn công việc – Mời bạn xem lại bài viết Xây dựng và phát triển đội nhóm. Khi đó bạn cần quản lý nhân sự. Cụ thể bạn cần theo dõi sự thực hiện của thành viên nhóm; phản hồi các thông tin mà đội nhóm đang cần; giải quyết vấn đề; và quản lý các sự thay đổi để tối ưu hóa việc thực hiện công việc.

Quản lý nhân sự đội nhóm

Công việc quản lý này đòi hỏi nhiều kỹ năng cho việc bồi dưỡng tinh thần đồng đội. Và tổng hợp các nỗ lực của các thành viên trong nhóm để tạo ra nhóm làm việc hiệu suất cao.

Quản lý nhân sự là một sự kết hợp các kỹ năng. Đặc biệt chú trọng về truyền thông, quản lý xung đột, đàm phán, lãnh đạo và tạo động lực.

Bài viết này chúng tôi chia sẻ về kỹ năng giải quyết xung đột và tạo động lực cho đội nhóm.

Quản lý nhân sự
Xây dựng và phát triển đội nhóm

Giải quyết xung đột

Giải quyết xung đột để loại bỏ xung đột không tích cực; hoặc hạn chế những bất đồng khó tránh khỏi. Giải quyết xung đột để hướng tới sự đoàn kết và cùng chí hướng của đội nhóm.

Trong quản lý nhân sự sẽ có những xung đột sẽ xảy ra mà chúng ta không thể né tránh nó. Khi đó bạn sẽ làm gì? Lo lắng và căng thẳng ư? Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta chấp nhận nó; và nhìn nhận sự xung đột theo quan điểm tích cực:

 • Không thể tránh khỏi và thường có lợi. Do vậy bạn nên xem sự xung đột là cơ hội để nâng cấp đội nhóm của bạn.
 • Sự xung đột là kết quả tự nhiên của sự thay đổi. Càng thay đổi chúng ta sẽ càng thêm cơ hội.
 • Bạn luôn tin rằng bạn có thể quản lý và giải quyết xung đột.

Giải quyết xung đột với 5 nguyên tắc

 • Rút lui/ Né tránh
 • Làm dịu/ Dàn xếp
 • Thỏa hiệp/ Hòa giải
 • Đối đầu/ Hợp tác/ Giải quyết vấn đề
 • Ép buộc /Chỉ đạo
Nguyên tắc giải quyết xung đột trong quản lý nhân sự

Tạo động lực cho đội nhóm bằng cách động viên

Mức độ động viên trong quản lý nhân sự để tạo ra sự cam kết của đội nhóm sẽ là một trong những nguyên nhân cho sự thành công của công việc kinh doanh hoặc một dự án.

Động viên đội nhóm tạo ra một môi trường để đạt các mục tiêu dự án. Và đạt được tối đa sự hài lòng về những nỗ lực mà các thành viên trong nhóm đã cống hiến.

Khi thành viên nhóm hài lòng, thông thường họ sẽ làm hết sức mình và tạo ra kết quả chất lượng.

Tạo động lực bằng phương pháp tiếp cận VIP

 • V (Validation): Giải thích tại sao mọi thứ phải được thực hiện.
 • I (Information): Cung cấp quyền truy cập vào tất cả các thông tin liên quan theo bảng mô tả từng công việc cụ thể.
 • P (Participation): Mời gọi các thành viên tham gia việc phát triển các giải pháp và đưa ra quyết định. Việc làm này sẽ dẫn đến sự gắn bó, từ đó dẫn đến độ tự chủ, và cuối cùng là cam kết .

Công nhận thành quả của các thành viên trong nhóm sau mỗi mục tiêu hoàn thành là việc cần phải thực hiện trong quản lý nhân sự . Việc công nhận được xem là một trong những công cụ tạo động lực quan trọng nhất.

Ngoài ra, hành động gương mẫu của người quản lý nhân sự sẽ là chuẩn mực để tạo nên sự kỷ luật trong đội nhóm. Và thái độ tích cực sẽ truyền nhiệt huyết đến các nhân viên cống hiến hết mình.

Tạo động lực
Tạo động lực trong quản lý nhân sự

Bài viết này là một trong ba bài viết chia sẻ về quản lý nhân sự. Bạn có thể xem hai bài viết trước bằng cách click tại đây: