Xây dựng đội nhóm

Sau khi bạn lập xong kế hoạch quản lý nhân sự cho đội nhóm của bạn. Bước tiếp theo bạn cần gấp rút xây dựng đội nhóm theo các tiêu chí đã hoạch định chi tiết trong kế hoạch.

Khi công ty của bạn đã có sẵn nguồn lực thì cần huy động nhân sự thông qua kế hoạch với chiến lược rõ ràng. Hãy phác thảo và hướng dẫn lựa chọn nhóm và phân nhiệm để có được một nhóm thành công. Người quản lý đội nhóm nên thương lượng; và tác động có hiệu quả đến những người cùng cấp bậc đang quản lý các nguồn lực mà bạn đang cần; để họ đồng ý cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho dự án.

Hoặc nếu bạn xuất phát hoàn toàn mới. Ví dụ như các nhà khởi nghiệp, thì việc xây dựng đội nhóm thông qua tuyển dụng theo các hoạt động được dự trù ở bước lập kế hoạch quản lý nhân sự ở trên.

Xây dựng đội nhóm

Kết quả của việc xây dựng đội nhóm

  • Bạn đã bố trí nhân viên phù hợp nhất đã vào các công việc cụ thể. Làm sao các bạn biết người nhân viên đó phù hợp? Chúng ta đánh giá năng lực thông qua hệ thống đánh giá được xây dựng phù hợp với công việc/ ngành nghề của bạn. Công cụ KPI hay được các doanh nghiệp sử dụng hiện nay.
  • Bạn đã có lịch nguồn lực. Lịch nguồn lực trong quản lý nhân sự là khoảng thời gian cho từng thành viên có thể làm việc cho đội nhóm.
  • Hoặc bạn sẽ phải cập nhật kế hoạch quản lý đội nhóm. Bởi vì các yêu cầu về nhân viên mới và nhân viên khác. Các yêu cầu này có thể dẫn đến việc thay đổi nhu cầu về nhân sự. Khi đó chúng ta cập nhật kế hoạch ở bước đầu tiên.
Xây dựng đội nhóm

Phát triển đội nhóm trong quản lý nhân sự

Sau khi bạn đã có đội nhóm, việc tiếp theo là phát triển đội nhóm. Bằng cách nâng cao năng lực, sự tương tác của thành viên trong nhóm; và tạo môi trường đồng đội làm tăng cường việc thực hiện công việc.

Phát triển đội nhóm là một hoạt động liên tục. Nó bắt đầu từ lúc khởi động của dự án và tiếp tục đến khi dự án kết thúc

Phát triển đội nhóm

Làm việc nhóm là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của đội nhóm.

Phát triển đội nhóm một cách có hiệu quả là một trong những trách nhiệm chính của người quản lý.

Dưới đây là các xung đột sẽ xảy ra trong các giai đoạn xây dựng đội nhóm mà bạn phải gặp phải.

Các giai đoạn xây dựng đội nhóm

Quản lý nhân sự

Mời các bạn xem tiếp bài viết số 3 về Giải quyết xung đột và tạo động lực ở trang tiếp theo.

Quay lại bài viết số 1 về Quản lý nhân sự: Kế hoạch quản lý.